Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklep.asanaspa.pl

Szanujemy prywatność każdej osoby, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Pani/Pana danych przekazywanych podczas korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.asanaspa.pl („Sklep”). Dajemy naszym Klientom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Zebrane Informacje są przez nas wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Asana Spa Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, kod pocztowy: 05-510, ul. Literatów 6/19, („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: jozefow@asanaspa.pl.
 3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W następujących przypadkach zbieramy Pani/Pana dane osobowe:
  • Przy rejestracji konta w Sklepie zostanie Pani/Pan poproszona/-y o podanie danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, telefon oraz e-mail. Zebrane w ten sposób służą wyłącznie zarejestrowaniu i prowadzeniu tego konta;
  • Przy składaniu zamówień w Sklepie zostanie Pani/Pan poproszona/-y o podanie danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, telefon oraz e-mail. Zebrane w ten sposób dane służą wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych voucherów pod wskazany adres e-mail;
  • Przy zapisywaniu się przez Panią/Pana do subskrypcji newslettera zawierającego informacje o aktualnych promocjach lub nowościach w Sklepie  zostanie Pani/Pan poproszona/-y o podanie adresu e-mail; zgodę na subskrypcję newslettera można wycofać w każdym czasie;
  • Przy wykorzystaniu technologii cookies w celu dostosowania Sklepu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.
 4. Zbieramy również następujące informacje: 
  • Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuję połączenie).
  • Wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego sklepu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.  Dzięki plikom cookies wpisane przez Panią/Pana dane zostaną zapamiętane, tak że bez powtórnego wprowadzania będzie można korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie Sklepu. Dane te będą zapisane w postaci plików cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętało Pani/Pana urządzenie, ale udostępni je jedynie w ramach Sklepu. Podmioty prowadzące inne witryny nie będą miały dostępu do tych danych.
   Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na personalizację sklepu przez zewnętrzne witryny lub elementy śledzące zewnętrznych witryn, proponujemy włączyć blokowanie wszystkich ciasteczek zewnętrznych witryn w opcjach przeglądarki internetowej urządzenia, z którego Pani/Pan korzysta lub skorzystania z funkcji przeglądania prywatnego dostępnej w każdej aktualnej przeglądarce internetowej.
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia konta użytkownika i realizacji umowy sprzedaży zwane dalej jako „przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy”, do ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej „prawnie uzasadniony interes Administratora”, w celach statystycznych i technicznych,a w przypadku wyrażenia zgody – także w celach marketingowych.
 6. W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia przez Pani/Pana konta użytkownika, zamknięcia strony internetowej przez Administratora, lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym wobec przetwarzania tych danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – cofnięcia swojej zgody na wskazany cel przetwarzania danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
Słownik:
 cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera.
log systemowy – informacja przekazywana serwerowi przez komputer użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną WWW.
adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (IP statyczny) lub w przypadku korzystania z połączenia modemowego przydzielony mu na dane połączenie (IP dynamiczny).
 
Praktyczne uwagi:
 Jeżeli Pani/Pan korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu, do których Pani/Pan musi się zalogować, prosimy o wylogowanie się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Pani/Pana zasobów lub informacji.
Dane podane przez Panią/Pana podczas składania zamówienia zna tylko Pani/Pan, Administrator oraz podmioty, których usługi są niezbędne do realizacji zamówienia. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu niepowołanemu nie zostaną ujawnione. Pani/Pan również powinna/-nien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.